Stekop logo
Stekop S.A. 2014
Edytor Bazy Danych
 
 
Edytor Bazy Danych
 

Edytor bazy danych jest jedną z aplikacji wchodzących w skład pakietu oprogramowania Systemu Integrującego Ulisses. Jego zadaniem jest stworzenie kompletnej bazy danych dla systemu pracującego wraz z terminalami. Edytor pozwala na pełne opracowanie bazy zawierającej:

  • definicje obszarów wraz z ich strukturą, rysunkami i zainstalowanymi urządzeniami
  • definicje i parametry urządzeń wszystkich integrowanych systemów
  • definicje terminali
  • definicje instrukcji dla obszarów (chronionych stref) i zdarzeń nadchodzących z integrowanych systemów
  • definicje dźwięków dla poszczególnych typów zdarzeń
  • definicje kart sytemu kontroli dostępu

Program zawdzięcza swoją pełną funkcjonalność dzięki wprowadzeniu dwóch trybów pracy jakimi są:

I. Tryb edycji urządzeń

Umożliwia definiowanie urządzeń, relacji między nimi i określanie parametrów ich pracy. Do grupy tych urządzeń należą między innymi: magistrale, centrale SSWiN, PPOŻ wraz z podległymi im liniami, czujkami i innymi elementami, sterowniki kontroli dostępu, urządzenia wizyjne w tym krosownice, multipleksery, kamery. Ponadto tryb pozwala na definiowanie terminali, schematów dźwiękowych i instrukcji dla poszczególnych typów zdarzeń i obszarów.

II. Tryb edycji obszarów

Definiowanie drzewiastej struktury obszarów dla poszczególnych integrowanych systemów. Powiązanie urządzeń integrowanych systemów z obszarami. Instalacja linii Central SSWiN i PPOŻ, umieszczanie na obszarach czujek, sterowników kontroli dostępu, kamer. Przypisywanie obszarom instrukcji (najczęściej kontakt osób odpowiedzialnych za chronioną strefę).

Prosty i czytelny interfejs graficzny aplikacji umożliwia projektantom i instalatorom na sprawne przygotowanie bazy danych i samego systemu Ulisses dla każdego dowolnego obiektu na bazie opracowanego uprzednio projektu ochrony.

Program przeprowadza pełną kontrolę definiowanych przez użytkownika obszarów i urządzeń nie dopuszczając do popełnienia logicznych błędów przy budowie bazy danych.

Edytor jest także narzędziem umożliwiającym w przyszłości rozbudowę lub modyfikację działającego systemu.

Atutem samej aplikacji jest niewielka ilość czasu niezbędna na szkolenia w celu pełnego zapoznania się z programem i rozpoczęcia samodzielnej pracy.

pliki do pobrania