Stekop logo
Stekop S.A. 2014
FIRE ACTION
 
 
Generatory Gaszącego Aerozolu
 

Generatory Gaszącego Aerozolu FIRE ACTION to stałe lub przenośne (opcja) urządzenia gaśnicze pozwalające na gaszenie pożarów klasy ABCEF w pomieszczeniach zamkniętych. Generatory FIRE ACTION, jako jedyne tego typu urządzenia produkowane w Polsce charakteryzują się szybką i prostą instalacją, która nie wymaga konieczności przebudowy pomieszczeń (klapy dekompresyjne), a także stosowania rozbudowanych instalacji.


Generatory FIRE ACTION są nowoczesnym rozwiązaniem przeciwpożarowym stosowanym coraz częściej jako alternatywa dla instalacji tryskaczowych, urządzeń gaśniczych na CO2, pianowych, proszkowych i gazowych. Generatory znajdują zastosowanie w takich obiektach jak: przedsiębiorstwa przemysłowe, energetyka, magazyny, centrale telefoniczne, archiwa, szyby kablowe, stacje transformatorowe, garaże, kotłownie, serwerownie oraz wiele innych.


Aerozol gaszący - wytwarzany jest w urządzeniach zwanych generatorami gaszącego aerozolu poprzez spalanie specjalnego brykietu AOS (ciało stałe) - jest to mieszanina gazów i cząstek stałych (0,3μm÷2μm) zdolna do utrzymywania się w przestrzeni pomieszczenia przez dłuższy czas.


Skuteczność - aerozol jest skuteczny przy gaszeniu pożarów grupy B, C, E i F. W przypadku pożarów grupy A aerozol przerywa proces spalania płomieniowego przy osiągnięciu stężenia gaszącego, tłumi pożar i obniża temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku pożarów materiałów ciał stałych (grupa A) pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli, po zmniejszeniu się stężenia aerozolu w pomieszczeniu (np. skutkiem przewietrzenia pomieszczenia) wymagane jest profesjonalne dogaszenie żarzących się materiałów. Pierwszą osobą wchodzącą do pomieszczeń gdzie zakończył się proces gaszenia pożaru powinna być osoba specjalnie przeszkolona w zakresie ochrony pożarowej lub strażak.


Generator FIRE ACTIONGłówne zalety aerozolowych generatorów FIRE ACTION to:

 • długi okres gwarancji,
 • szybki i prosty montaż i niskie koszty eksploatacji,
 • zgodność z systemami sygnalizacji pożarów i sterowania gaszeniem,
 • brak konieczności stosowania instalacji rurowych, zbiorników wodnych ani ciśnieniowych, wydzielania dodatkowych pomieszczeń,
 • klap dekompresyjnych, etc.,
 • nie powodują zniszczeń w gaszonych obiektach i są łatwo usuwalne z wszelkich powierzchni.

Gaszenie pożaru aerozolem polega na wypełnieniu nim pomieszczenia przy odpowiednim stężeniu, w wyniku którego następuje przerwanie łańcucha reakcji spalania (inhibicji rodników spalania), czyli związaniu niestabilnych molekuł płomienia przez aktywne cząsteczki substancji (metali alkalicznych) wchodzących w skład aerozolu.


Toksyczność i wpływ na środowisko - aerozol nie jest toksyczny dla człowieka (atest Państwowego Zakładu Higieny) i powoduje jedynie podrażnienie błon śluzowych. Efekt ten można znakomicie zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować poprzez zastosowanie masek przeciwpyłowych albo tamponów z tkaniny lub gazy. W efekcie zadziałania w pomieszczeniu pozostaje łatwo usuwalny, higroskopijny pył, natomiast obudowa generatora pozostaje pusta i powinna zostać ze złomowana jako nie zawierająca żadnych szkodliwych substancji. Chronione pomieszczenia i ich wyposażenie, w wyniku pracy generatorów FIRE ACTION, narażone są w zasadzie jedynie na zapylenie osiadającymi cząstkami aerozolu. Osiadające na powierzchniach poziomych cząstki aerozolu skutecznie usuwa się poprzez odkurzanie, przecieranie, zmywanie wodą lub wodą z niewielkim dodatkiem detergentów.


Instalacja i sposoby uruchomienia generatorów
Producent dostarcza generatory łącznie z wyposażeniem demontażu naściennego lub podsufitowego oraz z wyzwalaczem pirotechnicznym inicjowanym elektrycznie.
Generatory FIRE ACTION są uruchamiane poprzez wyzwalacze pirotechniczne: z inicjacją elektryczną impulsem prądowym o wartości 0,3 A - 0,5A w ciągu 0,5 sekundy lub termiczną. Wyzwalacze elektryczne przeznaczone są do sterowania za pośrednictwem specjalistycznych urządzeń wyzwalających sterowanych przez systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru. Grupy generatorów mogą być wyzwalane jednocześnie przez urządzenia sterujące gaszeniem, np. przy użyciu modułów uruchamiania sekwencyjnego typu MZGA. W dużych pomieszczeniach wszystkie zainstalowane generatory FIRE ACTION powinny zostać uruchomione prawie jednocześnie, aby zapewnić uzyskanie stężenia gaśniczego aerozolu w pomieszczeniu w możliwie najkrótszym czasie. Raz zainicjowana praca generatora FIRE ACTION nie może zostać wstrzymana i przebiega do końca.


Przenośne systemy gaszenia i systemy ochrony doraźnej – generatory można użytkować również w systemach przenośnych lub do tworzenia doraźnej (czasowej) ochrony pożarowej. W tym celu należy stosować specjalne podstawki, a uruchomienie może odbywać się przy pomocy indywidualnego wyzwalacza pirotechnicznego z inicjacją termiczną lub przy zastosowaniu specjalnych urządzeń umożliwiających inicjację zadziałania pojedynczych generatorów lub ich grup.


Lista referencyjna

Generator FIRE ACTIONObiekty, w których zainstalowano systemy gaszące w oparciu o generatory gaszącego aerozolu oraz instytucje, które zakupiły generatory na wyposażenie służb ochrony przeciwpożarowej.

 • Ośrodek Diagnostyki i Spawalnictwa Nawierzchni Kolejowej w Warszawie.
 • Elektrociepłownia Białystok
 • Stocznia Północna w Gdyni
 • Zakłady Magnezytowe Ropczyce S A
 • Zakłady Cementowo - Wapiennicze "Gorażdże" - Chomla k/Opola
 • Elektrociepłownia Zabrze
 • Bank Przemysłowo Handlowy - Centrala w Krakowie
 • Huta "Sędzimira" w Krakowie
 • Elektrociepłownia w Poznaniu
 • Elektrownia Skawina
 • Zakłady Maszyn Torowych w Krakowie
 • Wodociągi w Szczecinie
 • Zakłady Płyt Wiórowych S A w Grajewie


Informacja o produkcie pod numerem +48 85 748 90 06.