Stekop logo
Stekop S.A. 2014
Konserwacja systemów ochrony
 
 
konserwacja systemów ochrony
 

Kadra

- licencje pracownika ochrony zabebezpieczenia technicznego

- uprawnienia SA4

- poświadczenia bezpieczeństwa do klauzli "tajne"

- specjalistyczne kursy w zakresie instalacji i serwisu urządzeń

Mobilność serwisu

- własny serwis we wszystkich  biurach terenowych

- umowy podwykonawcze z profesjonalnymi firmami

- zdolność do zapewnienia serwisu w ciągu 4 godzin dla systemów SA4

Ochrona informacji niejawnych

- funkcjonujący w firmie Pion Ochrony Informacji Niejawnych

- Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia do klauzli "tajne"

Doświadczenie

Doświadczenie w konserwacji skomplikowanych systemów ochrony w jednostkach wojskowych i bankach

pliki do pobrania