Stekop logo
You need to upgrade your Flash Player
Kontroler przejścia KP-2BS
 
 
Kontroler przejścia KP-2BS
 

Kontroler przejścia KP-2BS jest podstawowym ogniwem podsystemu kontroli dostępu w Zintegrowanym Systemie Bezpieczeństwa ULISSES. W połączeniu z sieciowym koncentratorem systemów bezpieczeństwa typu IPS, kontroler umożliwia zbudowanie niezawodnego i bezpiecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów rozproszonych, tworząc System Zarządzania Bezpieczeństwem o zasięgu globalnym - PALLADION.

Zależnie od konfiguracji kontroler KP-2BS zapewnia pełną obsługę pojedynczego przejścia (zarówno z drzwiami jednoskrzydłowymi jak i dwuskrzydłowymi), albo też jednostronną obsługę dwóch niezależnych przejść. Kontroler obsługuje typowe elementy sterowania i ochrony przejścia, takie jak czytniki kontroli dostępu, rygle i zwory elektromagnetyczne,przyciski żądania otwarcia drzwi oraz czujniki otwarcia drzwi. Współpraca z szeroką gamą dostępnych na rynku czytników standardu Wiegand, wśród których znajdują się klawiatury kodowe, czytniki kart zbliżeniowych (w tym popularnych standardów UNIQUE oraz MIFARE), a także czytniki biometryczne, umożliwia proste dostosowanie instalowanego systemu kontroli dostępu do wymagań użytkownika pod względem poziomu bezpieczeństwa, wygody użytkowania, wymaganej funkcjonalności i estetyki.

Kontroler przejścia KP-2BS jest urządzeniem programowalnym. Jego działanie zależy od zdefiniowanej konfiguracji urządzenia. Lista dostępnych funkcji obejmuje:

  • jednostronną kontrolę dwóch przejść,
  • dwustronną kontrolę jednego przejścia,
  • kontrolę przejścia typu ‚śluza’,
  • kontrolę przejść specjalnych, w których otwarcie drzwi następuje po identyfikacji dwóch użytkowników lub ze zdefiniowaną zwłoką czasową,
  • sterowanie systemem sygnalizacji włamania i napadu,
  • sygnalizację wejścia pod przymusem,
  • terminal RCP (tj. rejestracji czasu pracy).

Podobnie definiowane są pozostałe parametry pracy przejścia, takie jak czas zwolnienia rygla, dopuszczalny czas otwarcia drzwi, strefa czasowa, kalendarz świąt i dni wolnych od pracy, itd. Konfiguracja przejścia może więc być każdorazowo w prosty sposób dostosowana do indywidualnych potrzeb instalacji i preferencji użytkownika.

W systemie kontroli dostępu zbudowanym w oparciu o kontrolery KP-2BS każdy użytkownik może być identyfikowany na podstawie indywidualnego kodu PIN o długości do 8 cyfr, numeru karty (lub cechy biometrycznej) albo też tych dwóch identyfikatorów jednocześnie. Typowo w swej pamięci kontroler KP-2BS przechowuje lokalną bazę danych aktywnych kart i kodów PIN użytkowników wraz z odpowiadającymi im uprawnieniami. Baza ta jest na bieżąco uaktualniana przez serwer systemu ULISSES/PALLADION i służy zarówno do przyspieszenia reakcji systemu na zbliżenie karty czy też wprowadzenie kodu PIN użytkownika, jak również zabezpiecza poprawne działanie systemu w wypadku awarii jednostki centralnej lub przerwy na łączach. W takim przypadku decyzje o zwolnieniu rygla podejmowane są w oparciu o ostatnią kopię bazy danych. Standardowo obejmuje ona 4096 użytkowników.

Lokalna baza danych może również zostać załadowana z zewnętrznego komputera, bez podłączania kontrolera KP-2BS do systemów ULISSES/PALLADION. Przejście pracuje wtedy w trybie autonomicznym.

Instalacja, konfiguracja oraz zarządzanie kontrolerami KP-2BS pracującymi w trybie autonomicznym są wspomagane przez program serwisowy KPView. Umożliwia on konfigurację przejścia (dostępne typy to: przejście jednostronne, przejście dwustronne, przejście typu śluza, przejście specjalne z koincydencją, przejście z funkcją rejestracji czasu pracy), testowanie parametrów łącza RS485, odczyt aktualnych stanów wejść i wyjść kontrolera, programowanie bazy danych użytkowników, definiowanie stref czasowych, a także odczyt historii zdarzeń.

Kontroler przejścia KP-2BS

pliki do pobrania
 
Kontroler przejscia KP-2BS