Stekop logo
You need to upgrade your Flash Player
Sieciowy koncentrator systemów bezpieczeństwa typ IPS
 
 
Sieciowy koncentrator systemów bezpieczeństwa typ IPS
 

Koncentratory IPS działają w ramach Centralnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem PALLADION (CSZB), jako urządzenia peryferyjne, instalowane w obiektach. Koncentratory współpracują z serwerami PALLADION z wykorzystaniem sieci LAN/WAN. Zastosowanie dwóch niezależnych kanałów komunikacji (łącza kablowe i GPRS/radio) oraz stosowanie szyfrowania danych, umożliwia zbudowanie niezawodnego i bezpiecznego system zarządzania bezpieczeństwem obiektów rozproszonych na obszarze kraju lub o zasięgu globalnym. Rozwiązanie to pozwala na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla bardzo wrażliwych informacji przesyłanych w ramach systemu CSZB, nawet jeśli system zarządzania bezpieczeństwem wykorzystuje istniejące bezpieczne sieci przesyłu informacji wewnątrz instytucji czy korporacji. Koncentratory IPS mogą być także stosowane, jako elementy służące do budowy wysokiej klasy lokalnych systemów bezpieczeństwa dużych kompleksów przemysłowych, militarnych i lotnisk. Koncentratory współpracują wówczas ze Zintegrowanym Systemem Bezpieczeństwa ULISSES.

Koncentrator IPS standardowo jest wyposażony w port komunikacyjny Ethernet i przemysłowy modem GPRS służące do komunikacji z systemem nadzoru. Do integracji lokalnych systemów bezpieczeństwa dostępne są: 24 uniwersalne wejścia dwustanowe, 2 wejścia analogowe i 3 porty komunikacji szeregowej RS232C. Porty te można konfigurować w zależności od rodzaju przyłączanych systemów: central alarmowych SSWiN, kontrolerów Systemów Kontroli Dostępu, itp. Podstawowe wyposażenie koncentratora IPS obejmuje także 8 przekaźników dowolnie konfigurowalnych z poziomu systemu nadzoru. Dodatkowym wyposażeniem koncentratora IPS jest moduł 13-liniowej centrali alarmowej IPS_CA. Koncentrator jest przystosowany do procedur centralnego zarządzania kluczami szyfrowania przez system PALLADION/ULISSES.

Standardowo koncentrator współpracuje w pełnym zakresie funkcji z centralami alarmowymi rodziny SATEL Integra i Galaxy. Pełni również rolę koncentratora dla grupy kontrolerów KP-2BS Systemu Kontroli Dostępu. Po uzupełnieniu koncentratora o moduł portów szeregowych IPS_RS, koncentrator może dodatkowo monitorować centralę systemu sygnalizacji pożaru z wykorzystaniem protokołu Telsap 2000 lub PMC 4000.

Zmiana konfiguracji koncentratora IPS może być dokonana lokalnie, za pomocą programu narzędziowego IPSView, lub też zdalnie z poziomu aplikacji systemu CSZB. Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do koncentratora IPS jest realizowane na czterech poziomach:

  • szyfrowanie danych wymienianych z serwerem systemu,
  • kontrola adresu IP nadawcy (nie dotyczy programu serwisowego),
  • kontrola numeru systemowego koncentratora IPS (nie dotyczy programu serwisowego),
  • 8 znakowe hasło dostępu.

Wszystkie dane przekazywane między koncentratorem IPS a serwerem są szyfrowane według algorytmu DES. W wykonaniu specjalnym koncentratora dane są szyfrowane algorytmem AES o długości klucza szyfrującego równej 128 bitów. Koncentrator jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego RTC z podtrzymaniem bateryjnym. Synchronizację czasu pomiędzy serwerem systemu, a każdym z dołączonych koncentratorów IPS zapewnia serwer.

Sieciowy koncentrator systemów bezpieczeństwa typ IPS

pliki do pobrania
 
Sieciowy koncentrator systemów bezpieczeństwa typ IPS