Stekop logo
Stekop S.A. 2014
Terminal Klientów
 
 
Terminal Klientów
 

Terminal Kontroli Dostępu

Terminal Kontroli Dostępu (KD) jest jedną z aplikacji wchodzących w skład pakietu oprogramowania Systemu Integrującego Ulisses pełniącego funkcje zdalnego stanowiska zarządzania uprawnieniami kontroli dostępu. Do czynności administracyjnych udostępnianych przez terminal należą:

- dodawanie, usuwanie użytkowników (typu klient)

- kontroli dostępu przydzielanie kart kontroli dostępu

- nadawanie uprawnień wejścia do poszczególnych stref ochrony, przejść kontroli dostępu

- weryfikacja nadawanych uprawnień.

Terminal Kontroli Dostępu pozwala na administrowanie uprawnieniami kontroli dostępu wybranej grupy osób jakimi są klienci, jednocześnie uniemożliwia ingerencję w uprawnienia instalatorów, administratorów i pozostałych pracowników znajdujących się w bazie danych systemu. System Ulisses wyposażony w jedną zcentralizowaną bazę danych archiwizuje wszystkie zmiany w uprawnieniach dokonane na terminalach poprzez jednostkę centralną systemu pełniącą funkcje serwera systemu.

pliki do pobrania