Stekop logo
You need to upgrade your Flash Player
Terminal Ochrony
 
 
Terminal Ochrony
 

Terminal Ochrony

Terminal Ochrony (Alarmowy) jest jedną z aplikacji wchodzących w skład pakietu oprogramowania Systemu Integrującego Ulisses pełniącego funkcje zdalnego stanowiska monitoringu. Aplikacja posiada zbliżony interfejs do Jednostki Centralnej systemu, jest jej pełnym odzwierciedleniem przedstawiającym stan monitorowanych systemów, nie posiadając jednocześnie funkcji administracyjnych systemu.

Podstawowe funkcje Terminala Ochrony:

  • monitoring stanu integrowanych systemów
  • przedstawianie zdarzeń integrowanych systemów (alarmowe / techniczne)
  • odbiór i wyświetlanie obrazu video przesyłanego z kamer CCTV
  • zdalne sterowanie kamerami CCTV
  • obsługa konwojentów ? tryb obsługi grup konwojowych konwojentów

Schemat komunikacji

Terminal ochrony podobnie jak serwer systemu posiada interfejs składający się z czterech okien. Plany chronionych obszarów wraz z ich gałęzią odzwierciedlającą hierarchiczną strukturę i aktualne stany obszarów zostały przedstawione w oknie ?Plan obiektu?. Zdarzenia przesyłane z jednostki centralnej są przedstawiane w oknie ?Zdarzeń?. Operator posiada możliwość sterowania kamerami CCTV bezpośrednio z planów obiektu, obraz jest wyświetlany w oknie obrazu z kamery. Do dowolnych typów zdarzeń i obszarów chronionych są wyświetlane instrukcje w oddzielnym oknie ?Instrukcja?. Terminal stanowi w pełni funkcjonalne zdalne stanowisko monitoringu.

pliki do pobrania