Stekop logo
Stekop S.A. 2014
Dane rejestrowe, zarząd
 
 
Dane rejestrowe spółki
 

STEKOP SPÓŁKA AKCYJNA

02-127 Warszawa, ul. Mołdawska 9

NIP: 542-10-23-917, REGON: 050357134,

KRS 0000046053 Sąd Rejonowy m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy i kapitał wpłacony

1 764 000 zł.

Zarząd:

Agnieszka Anna Klemensowicz

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Jerzy Łysynkiewicz

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Departamentu Ochrony

Prokurent:

Artur Klemensowicz