Stekop logo
Stekop S.A. 2014
doczyszczanie mechaniczne posadzek
 
 
doczyszczanie mechaniczne posadzek
 

korytarz

Doczyszczanie mechaniczne posadzek - polega na usunięciu zabrudzeń nagromadzonych podczas codziennego użytkowania posadzki. Usługę tę można wykonać na dwa sposoby:

  • z użyciem szorowarki jednotarczowej i odkurzacza
  • za pomocą specjalistycznej maszyny czyszcząco-zbierającej. Zastosowanie maszyn pozwala uzyskać znacznie lepszy efekt czyszczenia niż sprzątanie ręczne, głównie z uwagi na odpowiedni docisk szczotek czyszczących powierzchnię.