Stekop logo
Stekop S.A. 2014
Podstawowe informacje
 
 
Firma obecnie
 

Siedziba firmy

Spółka Akcyjna STEKOP powstała w 1995 r.

Jest producentem specjalistycznych urządzeń i systemów dla branży ochrony osób i mienia.

Świadczy pełen pakiet usług w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia, oraz usług utrzymania czystości.

Posiada certyfikaty jakości ISO 9001-2008 i AQAP 2110:2009.

Realizujemy usługi w oparciu o rozbudowaną sieć terenowych oddziałów i przedstawicielstw na znacznym obszarze kraju, w których zatrudnienie znajduje ok. 1500 pracowników. Obejmuje to 50 osobową grupę specjalistów technicznej ochrony mienia oraz dużą grupę specjalistów z zakresu organizacji i zarządzania bezpieczeństwem. We własnej siedzibie posiadamy laboratoria elektroniczne i informatyczne oraz pracownię projektową.

Bezpieczeństwo naszych klientów zapewnia nowoczesne, zinformatyzowane Centrum Operacyjne kierujące siecią monitoringu i załóg interwencyjnych na terenie całego kraju, a także koordynujące prace serwisu technicznego. Centrum wykonuje również usługi przyjmowania zgłoszeń alarmowych i kierowania załogami interwencyjnymi na potrzeby innych firm ochrony.

Firma spełnia wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych. Posiada tajną kancelarię i Pion Ochrony Informacji Niejawnych. Zatrudnia także dużą grupę pracowników legitymujących się poświadczeniami bezpieczeństwa.

Posiadamy Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli "TAJNE", "NATO SECRET" i "EU SECRET", umożliwiające przetwarzanie informacji niejawnych w formie elektronicznej w siedzibie naszej Spółki.

STEKOP SA jest członkiem-założycielem Polskiej Izby Ochrony, a także aktywnie współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Projektantów, Producentów i Instalatorów Systemów Alarmowych POLALARM.

pliki do pobrania