Stekop logo
Stekop S.A. 2014
kompleksowe systemy ochrony
 
 
kompleksowe systemy zabezpieczeń dla dużych obiektów
 

Dział, który zajmuje się w naszej firmie realizacją dużych projektów z branży zabezpieczeń technicznych, to zespół złożony z najlepszych specjalistów  z różnych dziedzin.
Są w śród nich rzeczoznawcy, osoby mające uprawnienia budowlane oraz wszelkie uprawnienia do projektowania i wykonywania systemów zabezpieczeń.

Nasze doświadczenie, to wykonanie skomplikowanych zabezpieczeń kilkudziesięciu jednostek wojskowych, banków, dużych obiektów podlegających obligatoryjnej ochronie i obiektów przemysłowych.
Bardzo ważny element naszej oferty, to rozbudowany serwis techniczny, oparty w znacznej mierze na strukturach biur terenowych. Dlatego możemy zapewnić dla systemów w klasie SA4 dojazd w ciągu 4 godzin od wezwania na terenie całej Polski.

Firma posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia  do klauzuli "tajne". W firmie funkcjonuje pion ochrony informacji niejawnych. Posiadamy strefę bezpieczeństwa umożliwiającą przechowywanie oraz pracę z dokumentacją niejawną.Pracownicy posiadają poświadczenia bezpieczeństwa do klauzli "tajne" oraz przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

pliki do pobrania