Stekop logo
Stekop S.A. 2014
Ochrona mienia, ochrona fizyczna
 
 
Ochrona mienia, ochrona fizyczna
 

Ochrona fizyczna

Dział Ochrony zajmuje się prowadzeniem na terenie całej Polski szeroko rozumianych usług ochrony osób i mienia na rzecz firm i osób indywidualnych mających na celu prewencję, aktywną ochronę osób i mienia, czynne interwencje oraz nadzór nad systemami zabezpieczenia technicznego.

Zadania realizowane są przy pomocy wykwalifikowanych pracowników ochrony, wyposażonych adekwatnie do zagrożeń i wymagań klienta (broń palna, środki przymusu bezpośredniego, środki ochrony osobistej i łączności, pojazdy).

Pracownicy ochrony posiadają wsparcie zmotoryzowanych patroli interwencyjnych, składających się z odpowiednio wyszkolonych i wyposażonych pracowników ochrony.

Realizując usługę ochrony fizycznej korzystamy z nowoczesnych rozwiązań technicznych, co podnosi bezpieczeństwo naszych Klientów i pozwala na osiągnięcie w dłuższej perspektywie dużych oszczędności finansowych.

Oferujemy ochronę fizyczną w całym spektrum obiektów, od jednostek wojskowych i banków, poprzez ochronę obiektów handlowych i przemysłowych, centrów logistycznych, osiedli mieszkaniowych, placów budów i budynków użyteczności publicznej.

Kontakt w sprawie usługi ochrony mienia

  galeria
Wzory umundurowania pracowników ochrony
pliki do pobrania