Stekop logo
Stekop S.A. 2014
System monitorowania alarmów ASTRA
 
 
System monitorowania alarmów ASTRA
 

System Monitorowania Zagrożeń ASTRA integruje różne technologie przekazu sygnałów wykorzystywanych w systemach monitorowania w jeden, zunifikowany system o zasięgu np. ogólnopolskim lub większym. Jest on platformą współdziałania dla wielu różnego rodzaju systemów transmisji alarmów.

Głównym zaletą ASTRY jest obniżenie kosztów monitorowania technicznego obiektów poprzez integrację i współdziałanie różnorodnych systemów monitorowania. Osiągnięcie celu możliwe jest dzięki połączeniu istniejących systemów o zasięgu lokalnym w jeden, ogólnokrajowy system z jednym głównym Centrum Dozoru. Pozwala to na prowadzenie monitoringu bez ograniczeń, co do terenu, czasu, rodzaju medium, dostępności lokalnych systemów, oczekiwanych funkcji i sposobu organizacji ochrony.

W systemie występują wszystkie typowe media wykorzystywane do przesyłu sygnałów alarmowych, a mianowicie:

 • łącze radiowe naziemne
 • łącze radiowe telefonii komórkowej (GSM/SMS;GSM/GPRS),
 • łącza kablowe pseudosztywne (Sezam),
 • łącza telefoniczne komutowane (PSTN),
 • łącza teleinformatyczne (X.28, TCP/IP) - z opcją przesyłu wizji.

System poprzez swoją unikalność umożliwia:

 • centralizację sieci monitoringu - wykorzystanie zasobów rozległych sieci teleinformatycznych,
 • ograniczenie liczby lokalnych centrów dozoru i sprowadzając je do centrów regionalnych lub ogólnokrajowego,
 • obniżenie kosztów osobowych obsługi licznych SMA i innych kosztów związanych (wynajem lokali, itp.),
 • możliwość zdalnej obsługi lokalnych, bezobsługowych systemów monitorowania,
 • kierowanie sygnałów na dowolny, pracujący w systemie Terminal Alarmowy w tym do Policji, Straży Pożarnej, itd.,
 • współpracę z różnorodnymi systemami monitorowania w tym: Nokton, Safecom, Mikron,
 • możliwość oferowania standaryzowanej usługi monitoringu klientom ogólnokrajowym,
 • możliwość pełnego wykorzystania poczynionych już inwestycji w budowę lokalnych stacji monitorowania,
 • monitorowanie pojazdów z określeniem ich położenia (GPS) oraz aktualnego stanu,
 • wykorzystanie struktury ogólnopolskiej sieci radiowej dla celów cyfrowej dwukierunkowej łączności dyspozytorskiej z patrolami interwencyjnymi wraz z określeniem czasu dojazdu.


Informacja o produkcie pod numerami telefonów: +48 85 746 13 57, 748 90 21.

pliki do pobrania