Stekop logo
Stekop S.A. 2014
Produkty i systemy
 
 
Produkty i systemy
 

Produkcja„STEKOP” SA zajmuje się konstrukcją i wytwarzaniem urządzeń, wchodzących w skład zaawansowanych elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Nasze produkty spełniają najwyższe normy i standardy aktualnie obowiązujące na rynku elektronicznych systemów bezpieczeństwa.


Wysoka pozycja rynkowa „STEKOP” SA w dziedzinie technologii bezpieczeństwa wynika z m.in. faktu zatrudniania specjalistów, którzy od kilkudziesięciu lat tworzą stabilny zespół konstrukcyjno – projektowy, wykorzystujący w codziennej pracy olbrzymie doświadczenie wynikające z praktyki jaką nabyli i nadal nabywają podczas tworzenia kolejnych rozwiązań.


Obok zintegrowanych systemów bezpieczeństwa w ofercie „STEKOP” SA znajduje się również specjalistyczny system monitorowania alarmów pożarowych, który jako jeden z niewielu dostępnych na rynku tego rodzaju systemów, spełnia wszystkie aktualne normy i wymagania , czego potwierdzeniem jest Certyfikat Zgodności WE i Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.

„STEKOP” SA oferuje następujące linie produktów:

  • Centralny System Zarządzania Bezpieczeństwem „PALLADION” - system dedykowany dla dużych sieci monitorowania, najczęściej opartą o wykorzystywaną strukturę łącz IP (LAN/WAN),
  • System Integrujący „ULISSES” – system przeznaczony do zarządzania bezpieczeństwem budynku lub zwartego kompleksu budynków,
  • Certyfikowany w kraju System Monitorowania Pożarów „STAP2009” – jedno z najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie na rynku,
  • Systemy ochrony perymetrycznej obwodowej – cyfrowy sensor doziemny typu HF400i rodzina cyfrowych barier mikrofalowych typu BM120/200 – unikalne w skali światowej (kilku liczących się producentów na świecie),
  • System Kontroli Dostępu – zaawansowane technologicznie rozwiązania na najwyższym światowym poziomie,
  • Systemy monitorowania zagrożeń z całą gamą nadajników alarmowych (radio, dialer, GPRS, LAN/WAN),
  • Centrale alarmowe autonomiczne i do pracy w sieci,
  • Generatory Gaszącego Aerozolu – urządzenia gaśnicze współpracujące z automatycznymi systemami wykrywania i gaszenia pożaru,
  • NOWOŚĆ:  Autonomiczny Pojazd patrolowy TARVOS model APPR1,  typu UGV (ang. Unmanned Ground Vehicle) przeznaczony do prowadzenia inteligentnego rozpoznania sytuacji w terenie w ruchu autonomicznym, po ustalonych przez użytkownika trasach lub poruszania się po dowolnej trasie w trybie zdalnego sterowania przez operatora.

pliki do pobrania