Przejdź do produktów

Jak działają dźwiękowe systemy ostrzegawcze?

Instalacja systemów sygnalizacji pożaru powinna być zainstalowana w każdym budynku, w którym przebywają ludzie, a w szczególności w miejscach o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, w skrócie DSO, to jeden z elementów zapewniających bezpieczeństwo w bankach, szkołach, szpitalach, hotelach, serwerowniach, magazynach, biurach, a nawet w domach prywatnych. Dzięki DSO istnieje możliwość szybkiego przekazania informacji o zagrożeniu pożarowym, a także sprawne sterowanie ewakuacją osób. Dobrej jakości systemy przeciwpożarowe cechują się wysokim poziomem skuteczności w zwalczaniu zagrożeń. Warto dodać, że oprócz sygnałów ostrzegawczych i alarmowych system DSO jest używany do przekazywania komunikatów niezwiązanych z alarmowaniem – najczęściej jest to muzyka i reklamy.

Aby dźwiękowe systemy ostrzegawcze działały sprawnie, a praca systemu była ciągła, nawet w trakcie pożaru, to instalacja kablowa musi być wykonana z materiałów odpornych na wysokie temperatury. Obowiązek stosowania DSO jest określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Natomiast sposób, w jaki należy instalować i użytkować system DSO, określa norma PN-EN 60840 „Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze”.

Zasada działania dźwiękowych systemów ostrzegawczych

DSO to połączenie systemu alarmowego ppoż. z systemem rozgłoszeniowym. Działanie systemu polega na emitowaniu komunikatów głosowych podczas zagrożenia pożarowego lub w innych sytuacjach, gdy konieczna jest ewakuacja. Dźwiękowy system ostrzegawczy nie tylko pomaga opanować panikę podczas pojawienia się dymu lub ognia, ale też uspokaja i mobilizuje do pożądanego działania. Informacje o zagrożeniu pożarem są nadawane automatycznie przez system oraz manualnie, czyli na żądanie operatora – osoby kierującej akcją ratowniczą.

System DSO składa się z wielu urządzeń, m.in. z centrali, zasilacza, urządzeń audio, sterowników, czujników dymu i ognia, a także głośników, które rozmieszcza się strategicznie w różnych miejscach obiektu. Swoim zasięgiem powinny one obejmować cały teren budynku, a wygłaszane komunikaty powinny być proste i zrozumiałe dla każdego odbiorcy. Wszystkie elementy DSO powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami wyrobów oraz świadectwa dopuszczenia potwierdzające spełnienie wymagań techniczno-użytkowych.

Sercem DSO jest centrala sterująca całym systemem, która może być wyposażona w rezerwowe wzmacniacze mocy. W jej skład wchodzą wspomniane wzmacniacze mocy, a także generator komunikatów, mikrofon, panel obsługi oraz interfejs do centrali sygnalizacji pożarowej. Centrala DSO jest połączona z centralą systemu sygnalizacji pożarowej w celu przekazywania informacji o aktualnym stanie DSO. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Konieczne jest także przeprowadzenie odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość działania systemu.