Przejdź do produktów

Jak działają systemy oddymiania?

Prawidłowe zabezpieczenie budynku przed pożarem jest obowiązkiem właścicieli i zarządców budynków, w których przebywają ludzie. Są to najczęściej szkoły, banki, muzea, hotele, biblioteki czy serwerownie. Instalacja systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania powinna być zainstalowana wszędzie tam, gdzie istnieje wysokie ryzyko wystąpienia pożaru. Mają one ogromny wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku, gdyż system oddymiania odpowiada za usunięcie dymu i trujących gazów z obiektu podczas pożaru. Co więcej, zapobiega także termicznemu obciążeniu budynku.

Nowoczesny system oddymiający powinien być traktowany w kategoriach współpracujących ze sobą i od siebie zależnych urządzeń. Mowa tutaj głównie o czujnikach, alarmach, centrali sterującej i klapach oddymiających. Współcześnie układy oddymiania pomieszczeń są zautomatyzowane i dają możliwość ręcznego sterowania. Przy czym sprawne działanie systemu uzależnione jest od rzetelności przeprowadzonych prac, przede wszystkim od prawidłowego montażu systemów alarmowych, systemów oddymiania oraz monitoringu pożarowego.

Na czym polega działanie systemów oddymiania?

Całe systemy oddymiania lub ich elementy oddymiają budynek na zasadzie grawitacyjnej i są połączone z systemem sygnalizacji pożaru. W sytuacji, w której czujniki czadu, dymu lub pożaru wykryją zagrożenie, natychmiast zostaje przesłany sygnał do centrali sterującej. Po czym następuje uruchomienie sygnału ostrzegawczego, a informacja z centrali przesyłana jest do klap oddymiających umieszczonych na dachu lub fasadzie budynku. Ich otwarcie raczej nie jest w stanie uchronić budynku przed uszkodzeniami spowodowanymi pożarem, jednak dają czas na przeprowadzenie skutecznej i bezpiecznej ewakuacji.

Wyzwolenie systemu następuje na podstawie alarmu czujek dymowych, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Aby system oddymiania działał sprawnie i zapewniał bezpieczeństwo, musi funkcjonować odpowiednie napowietrzenie – do budynku powinno napływać powietrze kompensacyjne.

W jakich budynkach muszą być zastosowane systemy oddymiania?

System oddymiający w budynku to niezwykle istotny element instalacji przeciwpożarowej. Dym wewnątrz płonącego obiektu to dla człowieka bardzo toksyczna substancja, która utrudnia także ewakuację, ograniczając widoczność oraz uniemożliwia swobodne oddychanie. Jest to także poważne utrudnienie podczas akcji ratowniczo – gaśniczych.

Obowiązek stosowania systemów oddymiających wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny dopowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy rozporządzenia nakazują wyposażenie ewakuacyjnych klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Mowa tutaj o klatkach schodowych w szpitalach, szkołach, domach opieki, budynkach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, a także magazynach i innych miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko wystąpienia pożaru.