Przejdź do produktów

Jakie funkcje może mieć pojazd bezzałogowy?

TARVOS CARGO S90 jest prototypem czterokołowego bezzałogowego pojazdu wielozadaniowego, napędzanego benzynowym silnikiem spalinowym. Pojazd posiada następujące funkcjonalności:

–        tryby pracy: zdalne sterowanie, jazda autonomiczna, podążanie za przewodnikiem (follow me)

–        tempomat z utrzymaniem kierunku jazdy

–        wykrywanie przeszkód

–        omijanie przeszkód

Realizacja powyżej wskazanych funkcjonalności została osiągnięta poprzez opracowanie i zaimplementowanie w pojeździe systemu automatyzacji pojazdu ATV. System składa się z trzech elementów:

–        CSSP – Centralny System Sterowania Pojazdem – Jednostka operacyjna zawierająca w sobie niezbędną infrastrukturę informatyczną (IT) pozwalającą na zdalne sterowanie napędem pojazdu oraz sterowanie pół automatyczne,

–        Zespół efektorów końcowych – opracowane przez firmę STEKOP S.A. rozwiązania mechatroniczne wymagające dostosowania do współpracy z mechanizmami pojazdów (obsługa układów hamulcowych, elektromechaniczna kolumna kierownicza, system obsługi manualnych, półautomatycznych i automatycznych skrzyń biegów

–        Link radiowy – zespół radiomodemów wysokiej przepustowości danych, współpracujących z CSSP, umożliwiający przekaz danych i wizji z systemu sterowania pojazdem z minimalnymi opóźnieniami.

Pojazd przystosowany jest to przewożenia różnego rodzaju przyrządów pomiarowych, osprzętu badawczego i funkcyjnego.