Przejdź do produktów

Na czym polega ochrona osobista?

Do obowiązków profesjonalnej agencji ochrony zalicza się nie tylko zabezpieczenie mienia, ale również prywatną ochronę osób. Zajmują się tym wyszkoleni pracownicy, a zakres ich pracy ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz wymagań danego klienta. Ochrona osobista to nic innego, jak nadzór nad bezpieczeństwem danej osoby lub osób na wypadek wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu czy życiu.

W dzisiejszym świecie coraz więcej osób czuje się zagrożonych. Powodem może być duży majątek, sława czy dostęp do ważnych, często rządowych informacji. Życie i zdrowie osób, głównie publicznych może być zagrożone w każdym miejscu i o każdej porze, dlatego ważne jest zagwarantowanie im bezpieczeństwa. Wiele z nich szuka pomocy właśnie w prywatnych agencjach ochrony, szczególnie gdy nie przysługuje im wsparcie policji.

Pracownicy ochrony często kojarzeni są z ochroniarzami prosto z filmów akcji, czyli muskularnymi mężczyznami w ciemnych okularach, którzy cały czas znajdują się w centrum wydarzeń. Rzeczywistość wygląda jednak trochę inaczej. Zadaniem pracowników ochrony jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa ochranianej osobie, ale także prywatności, spokoju i ogólnego komfortu. Praca w agencji ochrony jest bardzo odpowiedzialna, wymaga odporności na stres, sprawności fizycznej, dyskrecji, znajomości języków obcych, technik perswazji, organizacji i planowania. Pracownicy ochrony muszą cechować się dużą konsekwencją oraz umiejętnością dostosowania się do każdej sytuacji. Bardzo ważna jest także właściwa umiejętność oszacowania stopnia zagrożenia oraz określenie środków koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa danej osobie. Wszelkie czynności wykonywane przez pracowników ochrony powinny zminimalizować ryzyko utraty zdrowia oraz nietykalności ochranianej osoby.

Jak wygląda i jakie formy przyjmuje skuteczna ochrona osobista?

Ochrona osobista ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ochronę życia, zdrowia oraz nietykalności cielesnej osoby lub osób znajdujących się w danym miejscu. Polega ona głównie na obecności pracowników ochrony w pobliżu chronionych osób. Podstawą ich działań jest badanie i analiza potencjalnych zagrożeń oraz niedogodności, a także dynamiczna ocena ryzyka i przewidywanie na bieżąco możliwych kierunków rozwoju sytuacji. Ochrona osób może przyjąć dwie formy, tj.:

Ochrona osobista to nie tylko zabezpieczenie przed różnymi formami ataku, ale również niedopuszczenie do przecieku ważnych informacji podczas spotkań i negocjacji biznesowych. Jej zakres coraz częściej rozciąga się także na członków najbliższej rodziny osoby ochranianej. Ochrona zazwyczaj jest realizowana stale i polega na całodobowym zabezpieczeniu osoby tak, aby w każdej chwili pracownicy ochrony mogli podjąć interwencję w przypadku wystąpienia zagrożenia. Muszą oni cały czas obserwować i analizować sytuację, aby można było elastycznie dostosować się do zmieniających okoliczności.

Inną formą jest ochrona doraźna polegająca na ochronie okolicznościowej, np. podczas trasy koncertowej, spotkań biznesowych czy podróży. W tym celu pracownicy agencji ochrony przygotowują i zabezpieczają miejsca pobytu osoby ochranianej, np. miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także trasy przejazdów i przelotów. Często wyposażeni są oni w środki łączności, latarki, kamizelki kuloodporne, pakiet pierwszej pomocy oraz broń palną. Przy czym do użycia broni lub siły fizycznej powinno dochodzić jedynie w ostateczności. Wiele agencji ochrony jest również w stanie zapewnić swoim klientom w ramach ochrony osobistej możliwość konwojowania oraz eskorty w nadzwyczajnych sytuacjach.