Przejdź do produktów

Na czym polega zadanie ochrony imprez masowych?

Imprezy masowe to nie tylko koncerty, festyny czy mecze piłki nożnej, ale również inne imprezy sportowe oraz artystyczno-rozrywkowe. Nie zalicza się do nich jednak wydarzeń organizowanych m.in. w teatrach, operach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i szkołach. Zorganizowanie imprezy masowej wymaga zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także opinii Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a nawet Pogotowia Ratunkowego. Każda impreza masowa stanowi źródło wielu zagrożeń. Można do nich zaliczyć pożar, awarię maszyn lub zasilania, działalność przestępczą lub terrorystyczną, katastrofy i inne niebezpieczeństwa spowodowane niewłaściwym zachowaniem uczestników.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, za bezpieczeństwo w miejscu i w czasie trwania imprezy odpowiada jej organizator. To właśnie on musi zapewnić bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w imprezie oraz odpowiedni stan techniczny obiektów budowlanych. Musi też spełnić wymogi ochrony porządku publicznego oraz zabezpieczyć imprezę pod względem medycznym. Organizator imprezy jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby członków służb informacyjnych i porządkowych w stosunku do liczby uczestników i miejsca organizacji imprezy.

Ochrona imprezy masowej polega przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej ilości pracowników ochrony adekwatnych do wymiaru danej imprezy. Wybór sprawdzonej agencji ochrony pozwoli wyeliminować i zminimalizować ryzyko, które może wystąpić w trakcie imprezy. Zabezpieczenie imprezy masowej to odpowiedzialne zadanie i duże wyzwanie logistyczne, dlatego organizator powinien poszukać sprawdzonej i profesjonalnej firmy ochroniarskiej.

Jakie zadania mają agencje ochrony w przypadku imprez masowych?

Sama obecność służb porządkowych bardzo często wywołuje respekt wśród uczestników, dzięki czemu przestrzegane są wszelkie zasady regulaminu imprezy. Jednak czasami zdarzają się sytuacje, w których pracownicy ochrony muszą podjąć konkretne działania porządkowe. Do uprawnień służb porządkowych należy m.in.:

legitymowanie uczestników imprezy masowej,

– przywołanie danej osoby do porządku, jeśli ta źle się zachowuje lub zakłóca spokój,

– przeglądanie zawartości bagaży pod kątem wnoszenia na teren niedozwolonych przedmiotów i substancji,

ujmowanie osób stwarzających zagrożenie czy dopuszczających się zabronionych czynów,

– użycie siły fizycznej, jeśli żadne działania nie przynoszą zamierzonego efektu. Mogą to być chwyty obezwładniające, miotacze gazów czy kajdanki.

Pracownik ochrony może także odmówić wstępu na imprezę masową osobie nietrzeźwej, agresywnej, posiadającej zakaz zagraniczny lub klubowy, czy wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową.

Agencje ochrony zapewniają bezpieczeństwo wszystkich uczestników imprezy, kompleksową ochronę porządku publicznego, monitorują niepokojące wydarzenia, a także skutecznie usuwają wszelkie zagrożenia. Są one odpowiedzialne za bezpieczny przebieg imprezy, dlatego zawsze muszą stać na pierwszej linii ognia oraz czujnie obserwować i natychmiastowo działać. Do ich podstawowych zadań należy dbanie o porządek, kulturę i dyscyplinę na terenie imprezy masowej. Ochrona takich wydarzeń przez profesjonalne agencje ochrony to nadrzędne zadanie dla wszystkich organizatorów.