baner
ico

O nas


Spółka Akcyjna STEKOP powstała w 1995 r. Jest producentem specjalistycznych urządzeń i systemów dla branży ochrony osób i mienia. Świadczy pełen pakiet usług w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia, oraz usług utrzymania czystości. Posiada certyfikaty jakości ISO 9001-2015 i AQAP 2110:2016.

Tradycje STEKOP S.A. sięgają początku lat osiemdziesiątych. W roku 1983 firma została zarejestrowana jako przedsiębiorstwo prywatne (Przedsiębiorstwa Elektroniki i Automatyki STEKOP), prowadzone przez inż. Stefana Kopczyńskiego. Od początku istnienia firma prowadziła działalność z zakresu technicznej ochrony mienia i była producentem pierwszego w Polsce systemu monitorowania (SEZAM).

Realizujemy usługi w oparciu o rozbudowaną sieć terenowych oddziałów i przedstawicielstw na znacznym obszarze kraju, w których zatrudnienie znajduje ok. 3000 pracowników. Obejmuje to 100 osobową grupę specjalistów technicznej ochrony mienia oraz dużą grupę specjalistów z zakresu organizacji i zarządzania bezpieczeństwem. We własnej siedzibie posiadamy laboratoria elektroniczne i informatyczne oraz pracownię projektową.

Bezpieczeństwo naszych klientów zapewnia nowoczesne, zinformatyzowane Centrum Operacyjne kierujące siecią monitoringu i załóg interwencyjnych na terenie całego kraju, a także koordynujące prace serwisu technicznego. Centrum wykonuje również usługi przyjmowania zgłoszeń alarmowych i kierowania załogami interwencyjnymi na potrzeby innych firm ochrony.

Firma spełnia wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych. Posiada tajną kancelarię i Pion Ochrony Informacji Niejawnych. Zatrudnia także dużą grupę pracowników legitymujących się poświadczeniami bezpieczeństwa.

Posiadamy Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli „TAJNE”, „NATO SECRET” i „EU SECRET”, umożliwiające przetwarzanie informacji niejawnych w formie elektronicznej w siedzibie naszej Spółki.

Działalność STEKOP S.A. w ramach świadczenia usług w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób oraz mienia może być związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące poprzez stosowanie aparatów rentgenowskich do kontroli bagażu i przesyłek. STEKOP S.A. spełnia wszystkie warunki określone w zezwoleniu PAA, działalność firmy jest zgodna z aktualnymi przepisami.

STEKOP SA jest członkiem-założycielem Polskiej Izby Ochrony, a także aktywnie współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Projektantów, Producentów i Instalatorów Systemów Alarmowych POLALARM.

Dane rejestrowe spółki

STEKOP SPÓŁKA AKCYJNA
02-127 Warszawa, ul. Mołdawska 9
NIP: 542-10-23-917, REGON: 050357134

KRS 0000046053 Sąd Rejonowy m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy i kapitał wpłacony
1 764 000 zł.

Zarząd:

Agnieszka Anna Klemensowicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Jerzy Łysynkiewicz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Download files

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

 

 

Download files