baner

Monitoring


Monitoring pożarowy

Jako ogólnopolski operator sieci monitoringu oferujemy przekaz sygnałów alarmu pożarowego bezpośrednio na stanowiska Komendach Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalno – prawnymi wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  20 czerwca 2007 roku oraz nowelizacją z dnia 27 kwietnia 2010 roku.

Usługa jest wykonywana w oparciu o certyfikowany system monitorowania alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych STAP2009, który posiada aktualne, wymagane prawem Certyfikaty i Świadectwo Dopuszczenia umożliwiające zastosowanie systemu w ochronie przeciwpożarowej.

Działania realizowane są na podstawie zawartych umów i porozumień z właściwymi terytorialnie Komendantami Państwowej Straży Pożarnej.

Wykaz Komend w obszarze których świadczona jest usługa:

 • Białystok
 • Bielsk Podlaski
 • Ełk
 • Giżycko

 • Hajnówka
 • Kętrzyn
 • Łódź

 • Mrągowo
 • Poznań
 • Szczytno
 • Warszawa

Posiadamy możliwość świadczenia usługi monitoringu pożarowego w pozostałych obszarach Polski na podstawie indywidualnych uzgodnień z klientem.