baner
ico

Sprzątanie


Sprzątanie

„STEKOP” S.A. od ponad 30 lat z powodzeniem działa w branży profesjonalnych usług utrzymania czystości.

W ofercie posiadamy szeroko rozbudowany wachlarz usług w tym m. in.:

  • Usługę serwisu dziennego w obiektach biurowych
  • Profesjonalne sprzątanie obiektów przemysłowych i zakładów produkcyjnych
  • Utrzymanie terenów zewnętrznych w tym terenów utwardzonych i zielonych
  • Usługi specjalistyczne: alpinistyczne mycie okien i elewacji, doczyszczanie po budowlane, pranie wykładzin, polimeryzacja podłóg, dezynfekcja powierzchni.

Każdorazowo przed przedstawieniem oferty cenowej klientowi Nasz zespół profesjonalistów dokonuje na obiekcie klienta wizji lokalnej w celu przyjęcia optymalnych rozwiązań, które będą wykorzystywane na etapie realizacji usługi w tym doboru odpowiednich maszyn, rozwiązań technologicznych, artykułów higienicznych oraz środków czystości. Naszym priorytetem jest wypracowanie indywidualnego dla danego klienta sposobu realizacji usługi, który z jednej strony zapewni optymalizację kosztów jej wykonania a z drugiej pozwoli na zachowanie najwyższej jakości realizowanej usługi.

To co Nas wyróżnia to indywidualne podejście do potrzeb klienta. Każdy z obsługiwanych obiektów ma przypisanego Koordynatora obiektu, który pozostaje w stałym kontakcie z klientem i nadzoruje jakość wykonywanej usługi. Wspólnie z klientem opracowujemy dedykowaną dokumentację obiektową tj. Plan zapewnienia jakości pozostającą na obiekcie do wglądu klienta i członków serwisu sprzątającego, która zawiera m. in.:

  • Plan sprzątania obiektu – dokument zawiera zakres i częstotliwość wykonywania poszczególnych czynności, dokument tworzony jest zarówno dla czynności codziennych jak i okresowych
  • Plan higieny – dokument zawiera m. in. poszczególne strefy czyszczenia, środki czystości dedykowane do danego rodzaju powierzchni i tabelę ich dozowania, podział kolorystyczny szmatek przypisanych do poszczególnych stref
  • Instrukcje BHP wykonywania poszczególnych czynności przy wykonaniu usługi sprzątania
  • Dokumenty BHP w tym m. in. ryzyko zawodowe na stanowiskach występujących na obsługiwanym obiekcie, instrukcje stanowiskowe
  • Instrukcje obsługi wyposażenia przekazanego członkom serwisu sprzątającego do wykonywania usługi sprzątania
  • Karty charakterystyki stosowanych środków czystości.

Potwierdzeniem Naszej wiarygodności i profesjonalizmu jest fakt, iż z większością klientów współpracujemy od wielu lat. W Naszej codziennej pracy wykazujemy się elastycznym podejściem do potrzeb klienta oraz poszerzamy wiedzę i kwalifikacje Naszych pracowników dzięki czemu jakość wykonywanych usług sprzątania mimo upływu czasu pozostaje na najwyższym poziomie co potwierdzają uzyskiwane rekomendacje i referencje potwierdzające należyte wykonywanie usług, które udostępniamy zainteresowanym podmiotom.


Kontakt:

tel: 85 748 90 20

Download files